PUBLIKOHEN VENDIMI NR. 76, DATE 17.04.2019 I KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR

PUBLIKOHEN VENDIMI NR. 76, DATE 17.04.2019 I KOMISIONIT INSTITUCIONAL ZGJEDHOR

Komisioni Institucional Zgjedhor i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë publikon Vendimin nr. 76, datë 17.04.2019 “Për shpalljen e rezultateve të votimit për anëtar të Bordit të Administrimit të UMT-së, votuar nga studentët” (Kliko këtu)