Publikohet Udhëzimi Nr. 3, Datë 28.10.2018 “Për regjistrimin e kandidatëve në kuotat e paplotësuara në programet të studimit të ciklit të parë në Fakultetin e Mjekësisë Dentare, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, viti akademik 2018-2019 ”

Publikohet Udhëzimi Nr. 3, Datë 28.10.2018 “Për regjistrimin e kandidatëve në kuotat e paplotësuara në programet të studimit të ciklit të parë në Fakultetin e Mjekësisë Dentare, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, viti akademik 2018-2019 ”

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon mbi publikimin e Udhëzimit nr.3 datë 28.10.2018. Udhëzimin mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2017/03/Udhezim-i-Rektorit-nr-3-date-28-10-2018.pdf