PUBLIKOHET VENDIMI I BORDIT TE ADMINISTRIMIT NR. 10, DATE 29.01.2019 “PËR MIRATIMIN E PLANIT TË PUNËS SË BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UMT, PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2019”

PUBLIKOHET VENDIMI I BORDIT TE ADMINISTRIMIT NR. 10, DATE 29.01.2019 “PËR MIRATIMIN E PLANIT TË PUNËS SË BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UMT, PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2019”

Vendimi i Bordit te Administrimit nr. 10, date 29.01.2019 “Për miratimin e planit të punës së Bordit të Administrimit të UMT, për periudhën Janar-Mars 2019″ (Kliko këtu)