Publikohet Vendimi nr. 8, datë 29.01.2019 “Për miratimin e listës së studenteve të vitit të parë, me notë mesatare 9-10, që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë”

Publikohet Vendimi nr. 8, datë 29.01.2019 “Për miratimin e listës së studenteve të vitit të parë, me notë mesatare 9-10, që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë”

Vendimi nr. 8, datë 29.01.2019 “Për miratimin e listës së studenteve të vitit të parë, me notë mesatare 9-10, që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” i Bordit të Administrimit (Kliko këtu)