QUADIC MEETING IN GJAKOVË

QUADIC MEETING IN GJAKOVË

Ne datat 31.3.23 – 1.4.23 Universiteti i Mjekesise i Tiranes mori pjese ne workshopin per Quality Development of International Cooperation and project managment. Aktiviteti u zhvillua ne Universitetin e Gjakoves “Fehmi Agani” pjese e projektit QUADIC.–