QUAlity Development of International Cooperation and project management

QUAlity Development of International Cooperation and project management

(“Zhvillimi cilësor i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe menaxhimit të projekteve”)

Periudha: 2019-2022

Qëllimi i këtij projekti është të përmirësojë cilësinë e arsimit të lartë në Kosovë dhe në Shqipëri, nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve institucionale për marrëdhëniet ndërkombëtare, duke krijuar zyrat përkatëse ose duke i kthyer, kur janë të krijuara, në kapacitete funksionale maksimale (përfshirë kapacitetin për menaxhimin e projekteve) në 9 Universitete në Kosovë dhe 5 Universitete në Shqipëri.

Ky projekt do të ndërtojë kapacitete institucionale për ndërkombëtarizimin e Arsimit të Lartë në Kosovë dhe Shqipëri, do të përmirësojë kapacietet për zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve përmes ekspertizës ndërkombëtare nga institucionet Evropiane të Arsimit të Lartë që janë partnerë në këtë projekt. Ky projekt synon shkëmbimin e praktikave të mira midis anëtarëve të konsorciumit. Në përfundim të projektit, institucionet e Arsimit të Lartë në Kosovë dhe Shqipëri, duhet të jenë të afta të përfshihen në nisma të ndryshme bashkëpunimi akademik dhe kërkimor në rajon, në Evropë dhe më gjerë.

 

Partnerët në projekt:

 

Universiteti “Kadri Zeka”, Gjilan – Koordinator i projektit

Universiteti “Fehmi Agani”, Gjakovë

Universiteti “Ukshin Hoti”

Universiteti “Hasan Prishtina”, Prishtinë

Universiteti i Cote D’Azur

Universiteti Teknik i Sofies

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë

Universiteti i Ljubljanës

Kolegji Heimerer, Prishtinë

Universiteti “Haxhi Zeka”

Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”

Universiteti Europian i Tiranës

Kolegji UBT

Universiteti “Fan Noli”, Korçë

Universiteti “Eqrem Çabej”, Gjirokastër

University i Gjuhëve të Huaja, Perugia

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Kosovë

 

Faqja e internetit e projektit: www.quadic.net

 

Koordinator Institucional i UMT-së për Projektin QUADIC:

Dr. Shk. Nevila Heta Alliu

Email- nevila70@ymail.com