Sesion informativ online: Programi Erasmus+ – Capacity Building në Arsimin e Lartë

Sesion informativ online: Programi Erasmus+ – Capacity Building në Arsimin e Lartë

Agjencia Ekzekutive Evropiane, e Edukimit dhe Kulturës (EACEA) po organizon një ditë informuese mbi Capacity Building Erasmus+ në Arsimin e Lartë, duke u fokusuar në atë që është e re dhe në mënyrën e përgatitjes së një propozimi konkurrues.

Capacity Building në Arsimin e Lartë (CBHE) mbështet projektet e bashkëpunimit ndërkombëtar të bazuara në partneritete shumëpalëshe ndërmjet organizatave aktive në fushën e arsimit të lartë. Ai mbështet rëndësinë, cilësinë, modernizimin dhe reagimin e arsimit të lartë në vendet e treta që nuk janë të lidhura me programin Erasmus + për rimëkëmbjen, rritjen dhe prosperitetin socio-ekonomik dhe duke reaguar ndaj tendencave të fundit, në veçanti globalizimit ekonomik, por edhe uljes në zhvillimin njerëzor, ekonomik dhe mjedisor.

Ju lutemi regjistrohuni për të ndjekur ngjarjen online më 30 nëntor 2023 nga ora 10:00 me orën e Brukselit në linkun më poshtë:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9d406e50-7a41-c864-0535-8412979842bf

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-programme-capacity-building-higher-education-2023-11-30_en