Thirrje për Profesorë Vizitues në Universitetin e Torinos, Itali për vitin akademik 2021-2022

Thirrje për Profesorë Vizitues në Universitetin e Torinos, Itali për vitin akademik 2021-2022

Universiteti i Torinos ka hapur thirrje për Profesorë Vizitues, për vitin akademik 2021-2022. Kjo thirrje parashikon 104 kuota për vende brenda Bashkimit Evropian dhe jashtë tij.
Aplikimet duhet të dorëzohen brenda datës 12 prill 2021 në orën 11.00 paradite, në linkun e mëposhtëm.
Për informacion më të detajuar mund të kontaktoni në këtë adresë emaili- visitingprofessor@unito.it