THIRRJE PËR PROJEKT PROPOZIME,  DEDIKUAR FUSHËS “METROLOGJIA PËR SHËNDETËSI”

THIRRJE PËR PROJEKT PROPOZIME, DEDIKUAR FUSHËS “METROLOGJIA PËR SHËNDETËSI”

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, ju bën me dije se janë hapur thirrjet për të aplikuar për projekte nga  EURAMET (European Metrology Programme for Innovation) të përqëndruara në fushën e “Metrologjisë për Shëndetësinë”.

Për një informacion të detajuar klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://msu.euramet.org/