UNIVERSITETI I TORINOS NË ITALI, HAP THIRRJEN PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

UNIVERSITETI I TORINOS NË ITALI, HAP THIRRJEN PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

Universiteti i Torinos në Itali, hap thirrjen për vitin akademik 2019-2020. Kjo thirrje ofron 97 kuota për staf akademik me titullin “Profesor” për mësimdhënie, për programet e studimit të ciklit të parë dhe ciklit të dytë të studimeve.

Kohëzgjatja e kurseve është nga 1 deri në 3 muaj.
Afati i fundit i aplikimit është data 20 maj 2019, ora 11.00.
Për informacion më të detajuar klikoni link-un e mëposhtëm