4th ANNUAL CONFERENCE OF THE BALKAN UNIVERSITIES ASSOCIATION IN TETOVO

4th ANNUAL CONFERENCE OF THE BALKAN UNIVERSITIES ASSOCIATION IN TETOVO

Bashkëpunimi ndërmjet Universiteteve dhe bashkëjetesa kulturore – Premisë për një platformë të qëndrueshme në të gjithë Ballkanin.