CEREMONIA E DHËNIES SË CERTIFIKATËS SË MIRËNJOHJES PËR Z. UMBRO STACCINI

CEREMONIA E DHËNIES SË CERTIFIKATËS SË MIRËNJOHJES PËR Z. UMBRO STACCINI

Me propozim të Departamentit të Kirurgjisë dhe Fakultetit të Mjekësisë, Rektorati , në datën 6.04.2018, organizoi Ceremoninë e Dorëzimit së Certifikatës së Mirënjohjes për Z.Umbro Staccini .

Në këtë ceremoni ishin të ftuar personalitete nga Universiteti i Mjekësisë dhe personalitete të Fushës së Kirurgjisë.

Kjo ceremoni u zhvillua në shenjë mirënjohjeje për  kontributin e çmuar që Z. Umbro Staccini ka dhënë në dhurimin dhe sigurimin e pajisjeve kirugjikale në Shërbimet Universitare të Kirugjisë.

Rektori i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë i dorëzoi Z. Staccini Ceritifikatën e Mirënjohjes.