8-9 Qershor 2018 / Tiranë / Konferencë “The present and the future of Oral and Maxillo-Facial Surgery”

Titulli i aktivitetit: 8-9 Qershor 2018 / Tiranë / Trajnim “The present and the future of Oral and Maxillo-Facial Surgery

Data e zhvillimit: 8-9 Qershor  2018, ora 09.30

Vendi i organizimit: Tirana Interantional Hotel

Organizatori/ofruesi: Shërbimi i Kirurgjisë – OMF

Kontakte: jakvrioni@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve:  Mjek, Stomatolog, Infermier

Kreditet : 12 (dymbëdhjetë)