8 Qershor 2018 / Tiranë / Workshop “Frakturat e katit të mesëm dhe të poshtëm të fytyrës me minipllaka”

Titulli i aktivitetit: 8 Qershor 2018 / Tiranë / Workshop “Frakturat e katit të mesëm dhe të poshtëm të fytyrës me minipllaka

Data e zhvillimit: 8 Qershor  2018, ora 17.30

Vendi i organizimit: Tirana Interantional Hotel

Organizatori/ofruesi: STRYKER

Kontakte: jakvrioni@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve:  Mjek, Stomatolog, Infermier

Kreditet : 3 (tri)