Aktivitete të akredituara

26 Janar 2019 / Tiranë / Konferencë “Përditësime mbi patologjitë e rrugëve respiratore që çdo profesionist shëndeti duhet të dijë”

Titulli i aktivitetit: “Përditësime mbi patologjitë e rrugëve respiratore që çdo profesionist shëndeti duhet të dijë” Data e zhvillimit: 26 Janar 2019, ora 13.30 Vendi i organizimit: Hotel ‘PALZA’, Tiranë Organizatori/ofruesi: Shërbimi i Pediatrisë Infektive Kontakte: gkuli_lito@hotmail.com Kategoria e pjesëmarrësve:  Mjek, Specialist Shëndeti Kreditet : 3.5 (tre pikë pesë)

DETAIL

9 Qershor 2018 / Tiranë / Workshop “Implantet dentare”

Titulli i aktivitetit: 9 Qershor 2018 / Tiranë / Workshop “Implantet dentare” Data e zhvillimit: 9 Qershor  2018, ora 18.00 Vendi i organizimit: Tirana Interantional Hotel Organizatori/ofruesi: Marlen Dental Kontakte: jakvrioni@gmail.com Kategoria e pjesëmarrësve:  Mjek, Stomatolog, Infermier Kreditet : 3 (tri)

DETAIL

8 Qershor 2018 / Tiranë / Workshop “Frakturat e katit të mesëm dhe të poshtëm të fytyrës me minipllaka”

Titulli i aktivitetit: 8 Qershor 2018 / Tiranë / Workshop “Frakturat e katit të mesëm dhe të poshtëm të fytyrës me minipllaka” Data e zhvillimit: 8 Qershor  2018, ora 17.30 Vendi i organizimit: Tirana Interantional Hotel Organizatori/ofruesi: STRYKER Kontakte: jakvrioni@gmail.com Kategoria e pjesëmarrësve:  Mjek, Stomatolog, Infermier Kreditet : 3 (tri)

DETAIL

8-9 Qershor 2018 / Tiranë / Konferencë “The present and the future of Oral and Maxillo-Facial Surgery”

Titulli i aktivitetit: 8-9 Qershor 2018 / Tiranë / Trajnim “The present and the future of Oral and Maxillo-Facial Surgery” Data e zhvillimit: 8-9 Qershor  2018, ora 09.30 Vendi i organizimit: Tirana Interantional Hotel Organizatori/ofruesi: Shërbimi i Kirurgjisë – OMF Kontakte: jakvrioni@gmail.com Kategoria e pjesëmarrësve:  Mjek, Stomatolog, Infermier Kreditet : 12 (dymbëdhjetë)

DETAIL
Page 2 of 3123