Pozicione Vakante

Nov
30

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS “ADMINISTRATOR” NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE, TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Vendimin e Bordit të Administrimit të UMT-së nr. 68, datë 13.11.2023 “Për miratimin e kritereve, dokumentacionit dhe procedurës së punësimit për pozicionin e punës “Administrator”, në njësitë kryesore të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, protokolluar me nr. 3380/1 datë 13.11.2023, si dhe në Urdhrin e […]

DETAIL
Nov
20

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS “PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR, “LABORANTE MËSIMORE” NË DEPARTAMENTIN E SËMUNDJEVE INFEKTIVE DHE TË LËKURËS, LËNDA E SËMUNDJEVE INFEKTIVE, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, PRANË UMT-SË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin nr. 171, datë 13,11,2023 “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel ndihmës akademik “Laborante mësimore” me kontratë me afat të caktuar, në […]

DETAIL
Nov
20

NJOFTIM PËR “PERSONEL AKADEMIK” ME KOHË TË PLOTË, PRANË DEPARTAMENTIT TË TERAPISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE, UMT-SË TIRANË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. ­­­174 datë 16.11.2023 “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel akademik me kohë të plotë në Fakultetin […]

DETAIL
Oct
31

NJOFTIM PËR PERSONEL AKADEMIK, ME KOHË TË PLOTË, 1 (NJË) VEND, POZICIONI “ASISTENT LEKTOR”, NË DEPARTAMENTIN E LËNDËVE KLINIKE INFERMIERISTIKËS SË PËRGJITHSHME, NË SËMUNDJET E BRENDSHME E NË PEDIATRI, NË PROFILIN ANESTEZI-REANIMACION, NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, si edhe në Urdhrin e Rektorit Nr. ­­161, datë 25.10.2023,  “Për miratimin e kritereve për kanditatët për vendin e punës personel akademik me kohë të plotë në […]

DETAIL
Page 10 of 80« First...89101112...203040...Last »