Pozicione Vakante

Oct
23

NJOFTIM SHPALLJE PËR KONKURRIM, PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME (PEDAGOG TË JASHTËM), NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në nenin 3, 57 pika 2, e ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 5, 59 pika 4, 61 pika 1, 63 të Statutit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë (UMT) si dhe në Udhëzimin e Rektorit të UMT-së nr. […]

DETAIL
Oct
23

NJOFTIM PËR VENDIN E PUNËS PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË, “LABORANTE MËSIMORE”, NË DEPARTAMENTIN E FARMACISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 156, datë 18.10.2023 “Për“miratimin e kritereve për pozicionin e punës personel ndihmës akademik “Laborante Mësimore” me kohë […]

DETAIL
Oct
23

NJOFTIM PËR VENDIN E PUNËS PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË, “LABORANTE MËSIMORE”, NË DEPARTAMENTIN E FARMACISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 156, datë 18.10.2023 “Për“miratimin e kritereve për pozicionin e punës personel ndihmës akademik “Laborante Mësimore” me kohë […]

DETAIL
Oct
17

NJOFTIM PËR VENDIN E PUNËS PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KOHË TË CAKTUAR, “LABORANTE”, NË DEPARTAMENTIN E FARMACISË, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 146, datë 11.10.2023 “Për“miratimin e kritereve për kandidatët për vendin e punës personel ndihmës […]

DETAIL
Page 10 of 78« First...89101112...203040...Last »