Pozicione Vakante

Jun
25

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PERSONEL AKADEMIK NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e  lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionet e punës personel akademik në Fakultetin e Mjekësisë si më poshtë vijon: Personel akademik në Departamentin e Morfologjisë, Lënda Anatomi Normale (3 vende pune) Personel […]

DETAIL
Jun
18

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PERSONEL ADMINISTRATIV, “SPECIALIST FINANCE” NË FAKULTETIN E MJEKËSISË

Bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicion pune personel administrativ “Specialist Finance në Fakultetin e Mjekësisë”.   A. Përshkrimi përgjithësues i punës : Menaxhon fondet buxhetore të miratuara duke siguruar përdorimin me […]

DETAIL
Jun
14

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË KËRKON TË PUNËSOJ NJË EKSPERT TË JASHTËM

Në zbatim të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar, neni 57 dhe 58, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë kërkon të punësoj një ekspert të jashtëm i fushës, i cili plotëson kriteret e mëposhtme: Të ketë përfunduar studimet universitare (arkitekt ose inxhinier ndertimi) Të ketë liçensë profesionale në fushën e projektimit […]

DETAIL
Jun
11

NJOFTIM PËR TRE VENDE TË LIRA PUNE: ADMINISTRATOR NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, ADMINISTRATOR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, ADMINISTRATOR NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicione pune bazuar në ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Vendimin nr. 25 datë 30.05.2018 të Bordit të Administrimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, për vendet e punës: Administrator në Fakultetin […]

DETAIL
Page 10 of 14« First...89101112...Last »