Lajme nga Fakulteti i Mjekesise Dentare

Mar
03

NJOFTIM LIDHUR ME AFATIN DHE DOKUMENTACIONIN E NEVOJSHËM PËR APLIKIM NË PROGRAMET E SPECIALIZIMEVE AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË, 2021

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, njofton të gjithë kandidatët që dëshirojnë të aplikojnë për një program specializues afatgjatë në fushën e mjekësisë, në vitin akademik 2020-2021, se dokumentacioni i nevojshëm për aplikim është si më poshtë: Formular aplikimi, sipas modelit të parashikuar në shtojcën nr. 1 të Udhëzimit nr. 1, datë 01.03.2021, i ndryshuar (kandidatët që […]

DETAIL
Jul
30

PЁR HERЁ TЁ PARЁ NЁ FAKULTETIN E MJEKЁSISЁ DENTARE OFROHEN PROGRAMET BACHELOR NЁ “HIGJENIST DENTAR” DHE BACHELOR NЁ “TEKNIKЁ DENTARE”

Nё Fakultetin e Mjekёsisё Dentare ofrohen pёr herё tё parё dy programe tё rinj studimi tё tipit Bachelor, tё cilat pёrbёjnё njё zgjedhje shumё tё mirё pёr maturantёt e kёtij viti. Hapja e Programit Bachelor pёr "Higjenist Dentar" dhe e  Programit tё Studimit Bachelor pёr "Teknikё Dentare" pёrbёn njё risi pёr arsimin e lartё publik shqiptar, [...]
DETAIL
May
31

CEREMONIA E DHËNIES SË TITULLIT “DOCTOR HONORIS CAUSA” PËR ZNJ.IRIS EBERL

Më datë 30.05.2018. në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, u organizua Ceremonia e dhënies së titullit “Doctor Honoris Causa” për Znj.Iris Eberl me motivacionin: “Për kontributin e veçantë në promovimin e shkencës në Shqipëri duke mundësuar bashkëpunimin mes Universitetit të Mjekësisë , Tiranë dhe Universitetit, Charité , Berlin në fushën e Stomatologjisë. Në këtë ceremoni ishin [...]
DETAIL
Mar
06

PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E SPECIALIZIMEVE AFATGJATA NË FUSHËN E MJEKËSISË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë në kuadër të hapjes së procedurave për pranimin dhe regjistrimin në programet e specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisën, publikon sa më poshtë: Vendimin  Nr. 19, datë 05.03.2018 “Për shpërndarjen e kuotave të pranimit dhe tarifat e shkollimit në programet e specializimeve afatgjata, në fushën e mjekësisë, për vitin akademik 2017-2018” të Senatit […]

DETAIL
Page 1 of 41234