Vendime të Bordit të Administrimit

Mar
17

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 DATË 09.03.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendim nr. 16, datë 09.03.2022 “Për miratim kandidati për pozicionin e punës ‘Administrator’ në Fakultetin e Mjekësisë, të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” Vendim nr.17, datë 09.03.2022 “Për miratim kandidati për pozicionin e punës ‘Administrator’ në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike” Vendim nr.18, datë 09.03.2022 ”Për miratimin e Rregullores mbi hartimin,zbatimin dhe menaxhimin e projekteve, në Universitetin e […]

DETAIL
Mar
02

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 12, 13, 14, 15 DATË 16.02.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT DHE VENDIMI I SENATIT AKADEMIK NR. 28 DATË 18.03.2022

-Vendimi nr. 12, datë 16.02.2022 “Për emërimin e Administratorit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” -Vendimi nr. 13, datë 16.02.2022 “Për miratimin e Rregullores për organizimin dhe funksionimin e Bordit të Administrimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” – Vendimi nr. 14, datë 16.02.2022  “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, […]

DETAIL
Jan
27

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 1, 2, DATË 18.01.2022, NR. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 DATË 26.01.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

– Vendimi Qarkullues nr. 1, datë 18.01.2022 “Për caktimin e përkohshëm të znj. Alba Sako si nëpunës autorizues në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike”; -Vendim Qarkullues nr. 2, datë 18.01.2022 “Për miratimin e Grantit të mësimdhënies, për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin 2022”; -Vendim nr. 3, datë 26.01.2022 “Për heqjen e e pezullimit të […]

DETAIL
Jan
05

PUBLIKOHEN VENDIMET Nr. 70, datë 20.12.2021, Nr. 71, datë 23.12.2021, Nr. 72, datë 23.12.2021, Nr. 73, datë 28.12.2021, Nr. 74, datë 28.12.2021, Nr. 75, datë 28.12.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 70, datë 20.12.2021 për “ Shkarkimin e Administratorit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 71, datë 23.12.2021 për “Miratimin e efekteve financiare të hapjes/ riorganizimit, të programeve të studimit të ciklit të tretë doktoratë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 72, datë 23.12.2021 për “Tarifat e konkurimit, të aplikimit dhe të shkollimit në programet […]

DETAIL
Page 2 of 1312345...10...Last »