Vendime të Bordit të Administrimit

May
31

PUBLIKOHEN VENDIMET NR.28, DATË 16.04.2021 DHE 19, DATË 01.04.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 28 datë 16.04.2021 “ Për tarifat e konkurrimit, të aplikimit dhe shkollimit në programet e studimeve të ciklit të tretë të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2020-2021″  Vendimi nr. 19 datë 01.04.2021 “ Për miratimin e dokumentacionit dhe miratimin e pagesës së shkollimit me ulje […]

DETAIL
May
27

PUBLIKOHEN VENDIMET NR.38, 39 DATË 26.05.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 38 datë 26.05.2021 “ Për një ndryshim të vendimit nr. 36, datë 12.05.2021 “Mbi procedurën e përzgjedhjes së administratorit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”” Vendimi nr. 39 datë 26.05.2021 “ Mbi përzgjedhjen e administratorit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
May
25

PUBLIKOHEN VENDIMET NR.33, DATË 26.04.2021 DHE NR. 29,30,31,32, DATË 23.04.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 33 datë 26.04.2021 “Për miratimin e treguesve të buxhetit për vitin 2021, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 29 datë 23.04.2021 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin […]

DETAIL
Apr
20

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 16, DATË 18.03.2021, NR. 28, DATË 16.04.2021, NR. 20, DATË 01.04.2021, NR. 22, 23, 24, 25, DATË 07.04.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 16, datë 18.03.2021 ” Për shpërblimin e punës të komisioneve zgjedhore, KIZ, KA, KZF, KQV dhe personelit ndihmës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 28, datë 16.04.2021 ” Për tarifat e konkurrimit, të aplikimit dhe të shkollimit në programet e studimeve të ciklit të tretë të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, […]

DETAIL
Page 5 of 13« First...34567...10...Last »