Vendime të Senatit Akademik

Jan
21

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 3, datë 19.01.2022

Vendimi i Senatit Akademik nr.3, datë 19.01.2022 “Për nisjen e procedurave për përzgjedhjen e anëtarëve të komisionit të përhershëm për promovimin e personelit akademik në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë dhe miratimin e kritereve që duhet të plotësojnë kandidatët që do të aplikojnë për të qënë anëtar në këtë komision”

DETAIL
Dec
09

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 81, datë 19.11.2021

Vendimi i Senatit Akademik nr.81, datë 19.11.2021 “Për miratimin e rregullores së funksionimit të këshillit të etikës në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Nov
26

PUBLIKOHET VENDIMI QARKULLUES NR. 87, DATË 25.11.2021 “PËR MIRATIMIN E HAPJES SË SEZONIT QË PARAPRIN SEZONIN E DIPLOMIMIT, NË MUAJIN DHJETOR 2021” I SENATIT AKADEMIK

Në zbatim të Ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në IAL në RSH”, Statutit dhe Rregullores së UMT, si dhe në propozimet e njësive kryesore të UMT-s, mbi hapjen e një sezoni që paraprin sezonin e diplomimit, në muajin dhjetor 2021, Senati Akademik miratoi Vendimin Qarkullues Nr. 87, datë 25.11.2021 “Për miratimin e hapjes së sezonit […]

DETAIL
Oct
26

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 78, datë 13.10.2021

Vendimi i Senatit Akademik nr.78, datë 13.10.2021 “Për nisjen e procesit zgjedhor për komisionet e përhershme për dhënien e gradës shkencore “Doktor”  në njësitë kryesore të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë dhe miratimin e një ndër kritereve që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë, për të qënë anëtarë në këto komisione”

DETAIL
Page 2 of 712345...Last »