Vendime të Senatit Akademik

Jul
24

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 80, datë 30.06.2023

Vendimi i Senatit Akademik nr.80, datë 30.06.2023 “Për disa shtesa e ndryshime në rregulloren “Për fitimin e titujve akademikë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” të miratuar me vendimin e Senatit Akademik nr.33, datë 17.03.2020, i ndryshuar”

DETAIL
Feb
21

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 11, datë 10.02.2023

Vendimi i Senatit Akademik nr.11, datë 10.02.2023 “Për një shtesë në rregulloren “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet, organet drejtuese dhe komisionet e përhershme në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë””

DETAIL
Nov
01

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 75, datë 30.09.2022

Vendimi i Senatit Akademik nr.75, datë 30.09.2022 “Për një ndryshim në vendimin e Senatit Akademik të UMT-së nr.33, datë 17.03.2020 ”Për miratimin e rregullores për fitimin e titujve akademikë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”, i ndryshuar”

DETAIL
Jul
04

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 58, datë 27.06.2022

Vendimi i Senatit Akademik nr.58, datë 27.06.2022 “Për miratimin e rregullores për organizimin e programeve të studimit të doktoraturave  në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Page 2 of 812345...Last »