Vendime të Senatit Akademik

Oct
26

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 78, datë 13.10.2021

Vendimi i Senatit Akademik nr.78, datë 13.10.2021 “Për nisjen e procesit zgjedhor për komisionet e përhershme për dhënien e gradës shkencore “Doktor”  në njësitë kryesore të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë dhe miratimin e një ndër kritereve që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë, për të qënë anëtarë në këto komisione”

DETAIL
Oct
14

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 74, datë 13.10.2021

Vendimi i Senatit Akademik nr.74, datë 13.10.2021 “Për zgjedhjen e anëtarëve të Bordit të Administrimit, përfaqësues të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Sep
29

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 39, datë 02.05.2018

Vendimi i Senatit Akademik nr.39, datë 02.05.2018 “Për miratimin e rregullores së brendshme për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe  mbrojtjen e konfidencialitetit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Sep
17

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 68, datë 15.09.2021

Vendimi i Senatit Akademik nr.68, datë 15.09.2021 “Për miratimin e kritereve dhe shpalljen e afatit të aplikimit për anëtarë në Bordin e Administrimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, përfaqësues të Universitetit”

DETAIL
Page 4 of 8« First...23456...Last »