Vendime të Senatit Akademik

May
25

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 36, datë 20.05.2021

Vendimi i Senatit Akademik nr.36, datë 20.05.2021 “Për miratimin e listës së kandidatëve për Administrator të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”  

DETAIL
Oct
29

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 102, datë 20.10.2020

Vendimi i Senatit Akademik nr. 102 datë 20.10.2020 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për fitimin e titujve akademikë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” të miratuar me vendim të Senatit Akademik nr. 33, datë 17.03.2020″  

DETAIL
May
20

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 46, datë 19.05.2020

Vendimi i Senatit Akademik nr.46, datë 19.05.2020 “Për përzgjedhjen e anëtarëve të komisionit të apelimit (KA), në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”  

DETAIL
May
19

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 45, datë 19.05.2020

Vendimi i Senatit Akademik nr. 45, datë 19.05.2020 “Për pezullimin e procesit të aplikimeve për anëtarë Senati Akademik, Rektor, drejtues i njësive kryesore dhe drejtues i njësive bazë, në zgjedhjet e autoriteteve dhe organeve drejtuese në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”  

DETAIL
Page 4 of 7« First...23456...Last »