Vendime të Senatit Akademik

Jul
04

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 58, datë 27.06.2022

Vendimi i Senatit Akademik nr.58, datë 27.06.2022 “Për miratimin e rregullores për organizimin e programeve të studimit të doktoraturave  në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Feb
10

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 15, datë 04.02.2022

Vendimi i Senatit Akademik nr.15, datë 04.02.2022 “Për miratimin e logos 70- vjetorit të arsimit të lartë në fushën e Mjekësisë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Jan
21

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 3, datë 19.01.2022

Vendimi i Senatit Akademik nr.3, datë 19.01.2022 “Për nisjen e procedurave për përzgjedhjen e anëtarëve të komisionit të përhershëm për promovimin e personelit akademik në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë dhe miratimin e kritereve që duhet të plotësojnë kandidatët që do të aplikojnë për të qënë anëtar në këtë komision”

DETAIL
Dec
09

Publikohet Vendimi i Senatit Akademik nr. 81, datë 19.11.2021

Vendimi i Senatit Akademik nr.81, datë 19.11.2021 “Për miratimin e rregullores së funksionimit të këshillit të etikës në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Page 3 of 912345...Last »