RAPORTI VJETOR 2017 – UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

RAPORTI VJETOR 2017 – UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë publikon raportin vjetor të veprimtarisë mësimore dhe kërkimore-shkencore për vitin akademik 2016-2017 si dhe të veprimtarisë financiare për vitin 2017.

Për t’u njohur me këtë raport, klikoni mbi linkun e mëposhtëm:

Raporti vjetor 2017