Disertacion i ALBANA SHAHINI – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i ALBANA SHAHINI – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

TEMA: “Diagnoza e hershme e patologjive të gjirit. Roli i protokollit standart në vendosjen e diagnozës

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR I SHKENCAVE NË RADIOLOGJI ”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

        Prof.Dr Martina HEBA                                            ALBANA SHAHINI

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/10/ALBANA-SHAHINI-GUSHT-2020.pdf