Disertacion i Dorian Kostandini – FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

Disertacion i Dorian Kostandini – FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

TEMA: “LEZIONET PREKANCEROZE TË REGJIONIT ORO – MAKSILO – FACIAL

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

            Prof. Dr. Ramazan ISUFI                                           Dorian Kostandini

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Dorian Kostandini duke klikuar në këtë link.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *