Disertacion i Herion Dredha – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i Herion Dredha – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “URODINAMIKA E DISFUNKSIONIT UROLOGJIK TË
VEZIKËS URINARE SI PASOJË E HERNIES
INTERVERTEBRALE”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

                                                                                                                                          SPECIALITETI: UROLOGJI                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                               Kandidati:

                                                                                                            Prof. Asc. Dr. Arsen Seferi                        Herion Dredha

                                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/02/HERION-DARDHA.pdf