Disertacion i KAÇE BAUSHI- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i KAÇE BAUSHI- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

TEMA: “FAKTORËT PREDISPOZUES DHE ROLI I NSAIDs NË ULCERËN GASTRIKE”

Specialiteti: MJEKËSI KLINIKE

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

  Prof. Dr. Skënder TOPI                                    KAÇE BAUSHI

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/09/Doktoratura.pdf