Disertacion i SHPRESIM ZYBERI- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i SHPRESIM ZYBERI- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

TEMA: “LINDJA VAGINALE NË UTERUSET E CIKATRIZUARA (S.T.POST S.C)”

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

  Prof. Dr. GJERGJ THEODHOSI                                     SHPRESIM ZYBERI

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/09/disertacion-shpresim.pdf