HAPET THIRRJA PËR APLIKIM PËR BURSË PËR MOBILITET NË UNIVERSITETIN E ATIKËS PERËNDIMORE (WEST ATTICA), ATHINË, GREQI NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+

HAPET THIRRJA PËR APLIKIM PËR BURSË PËR MOBILITET NË UNIVERSITETIN E ATIKËS PERËNDIMORE (WEST ATTICA), ATHINË, GREQI NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+

Në kuadër të programit  Erasmus+ hapet thirrja për aplikim për bursë për mobilitet përstudentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, në Universitetin e Atikës Perëndimore (West Attica), Athinë, Greqi.

 

Llojii mobilitetit përfshin:

 • Shkëmbimin e studentëve

 

Fusha e studimit:

 • Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

 

Dega:

 • Fizioterapi (viti I dhe II)

 

Niveli i mobilitetit për studentët:

 • Program studimiiciklittëparë (bachelor)

 

Koha e realizimit të mobilitetit:

 • Semestri i parë i vitit akademik 2022-2023

 

Kohëzgjatja e mobilitetit:

 • 4 muaj

 

Numri i kuotave:

 • 1 (një)

 

Përt’unjohur me kalendarin akademik dhe katalogun e programeve të studimit që ofron Universiteti i Atikës Perëndimore, klikoni në linqet  e mëposhtme:

https://erasmus.uniwa.gr/en/erasmus/academic-calendar/

https://erasmus.uniwa.gr/en/erasmus/course-catalogue/

https://erasmus.uniwa.gr/en/erasmus/coordinators-erasmus/

 

Bursa përfshin:

 • Kompesimin mujor (850 euro për studentët)
 • Kostot e udhëtimit në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe universitetit të origjinës

 Për të përcaktuar distancën, klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Dokumentet që duhet të dorëzohen:

 • CV në gjuhën angleze
 • Fotokopje me ngjyra e faqes së parë të pasaportës
 • Vërtetim studenti i përkthyer dhe i noterizuar në gjuhën angleze
 • Letër motivimi në gjuhën angleze
 • Certifikatë e gjuhës angleze ( B2)
 • Listë notash e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën angleze
 • Marrëveshja e Studimit (Learning Agreement) *

 

* Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë “Before the mobility”.

Në tabelën A përcaktohet aktiviteti që do tëzhvillohet në universitetin pritës.

Në tabelën B përcaktohet se cili prej aktiveteve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Mjekësisë, kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

Dokumenti “Learning Agreement” te  seksioni “Commitment” firmoset në Rektorat nga Koordinatori Institucionali Erasmus +,  Prof.Dr.Alma Idrizi.

Formatin e Marrëveshjes së Studimit e shkarkoni nga linku i mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/05/Marreveshja-e-studimit-3.docx

 

Afati për aplikim:08.06.2022

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në zyrën e protokollit në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë dhe duhet të dërgohen të skanuara në adresën: projects.office@umed.edu.al

Dokumentacioni i dorëzuar në zyrën e protokollit, duhet të shoqërohet me formularin e aplikimit, i cili përmban të dhënat për çdo aplikant dhe duhet të firmoset nga ky i fundit. Për të shkarkuar formularin klikoni nëlinkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2022/05/Formulari-i-aplikimit-per-mobilitet_STUDENT_West-Attika-1.docx

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë ju uron suksese në aplikimin tuaj!