Hapet thirrja për bursa për stafin administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për trajnim në Universitetin Cote D’Azur, Nice, Francë

Hapet thirrja për bursa për stafin administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për trajnim në Universitetin Cote D’Azur, Nice, Francë

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitet për stafin administrativ të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin Cote D’Azur Nice, Francë për semestrin e dytë të vitit akademik 2023/2024

Mobiliteti përfshin:

  • Shkëmbimin e stafit administrativ për trajnim (1 kuotë)

Kohëzgjatja e mobilitetit:  

  • 5 ditë + 2 ditë udhëtim

Bursa përfshin:

  • Kompensimin ditor (160 EURO në ditë për stafin)
  • Koston e udhëtimit (275 EURO)

Për t’u njohur me kalendarin akademik dhe katalogun e programeve të studimit që ofron Universiteti i Cote D’Azur Nice, Francë klikoni në:

https://univ-cotedazur.eu/

Dokumentet që duhet të dorëzohen:

  • Curriculum Vitae në gjuhën angleze;
  • Fotokopje e pasaportës;
  • Letër motivimi në gjuhën angleze;
  • Certifikata që vërteton njohuritë e gjuhës angleze në nivelin B2, e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën angleze.

 

Plani i mobilitetit:

Për të shkarkuar formatin e planit të mobilitetit klikoni në linkun:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/09/higher-education-mobility-agreement-training.docx

 

Afati i fundit për aplikim: 6 Tetor 2023

Dokumentet duhen dorëzuar në zyrën e protokollit në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë si edhe të skanuara në adresën: projects.office@umed.edu.al

Dokumentacioni i dorëzuar në zyrën e protokollit, duhet të shoqërohet me formularin e aplikimit, I cili përmban të dhënat për çdo aplikant dhe duhet tëfirmoset nga ky i fundit.

Për të shkarkuar formularin klikoni në linkun e mëposhtëm:

 

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/09/Formulari-i-aplikimit-per-mobilitet_Staf-administrativ-Cote-DAzur-.docx