Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, për mobilitet për mësimdhënie në Universitetin Cote D’Azur, Nice, Francë

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, për mobilitet për mësimdhënie në Universitetin Cote D’Azur, Nice, Francë

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitet për mësimdhënie për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin Cote D’Azur Nice, Francë për semestrin e dytë të vitit akademik 2023/2024

Mobiliteti përfshin:

  • Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie (1 kuotë)

Kohëzgjatja e mobilitetit:  

  • 5 ditë + 2 ditë udhëtim

Bursa përfshin:

  • Kompensimin ditor (160 EURO në ditë për stafin)
  • Koston e udhëtimit (275 EURO) (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës). Për të përcaktuar distancën ,klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Për t’u njohur me kalendarin akademik dhe katalogun e programeve të studimit që ofron Universiteti  Cote D’Azur Nice, Francë klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://univ-cotedazur.eu/

Dokumentet që duhet të dorëzohen:

  • Curriculum Vitae në gjuhën angleze;
  • Fotokopje e pasaportës;
  • Letër motivimi në gjuhën angleze;
  • Vërtetim punësimi (i përkthyer dhe i noterizuar në gjuhën angleze);
  • Certifikata që vërteton njohuritë e gjuhës angleze në nivelin B2, e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën angleze;
  • Vërtetim nga Dekani i Fakultetit që lejon shkëputjen nga puna për të kryer mobilitetin.

 

Plani i mobilitetit:

Për të shkarkuar formatin e planit të mobilitetit klikoni në linkun:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/09/mobility-agreement-teaching.docx

Afati I fundit për aplikim: 6 Tetor 2023

Dokumentet duhen dorëzuar në zyrën e protokollit në Rektoratin e UniversitetittëMjekësisë, Tiranë si edhe të skanuara në adresën: projects.office@umed.edu.al

Dokumentacioni i dorëzuar në zyrën e protokollit, duhet të shoqërohet me formularin e aplikimit, I cili përmban të dhënat për çdo aplikant dhe duhet të firmoset nga ky i fundit.

Për të shkarkuar formularin klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/09/Formulari-i-aplikimit-per-mobilitet_Staf-akademi-Cote-DAzur.docx