Info Day për Projekte Të Infrastrukturës Së Kërkimit Shkencor Për Vitin 2024

Info Day për Projekte Të Infrastrukturës Së Kërkimit Shkencor Për Vitin 2024

Lutemi gjeni më poshtë linkun nga ku do të mund të aksesoni takimin online në kuadër të Info Day për Projektet të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor për vitin 2024, që do të zhvillohet ditën e nesërme, dt. 20.02.2024, ora 12:00.

  • Info Day për Thirrje për aplikim për Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë (PIKSH) për vitin 2024.

E martë 20.02.2024 ora 12:00- 2:00 pm

Zona Kohore: Europë/Tiranë

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/zwn-dwgi-vvd