“Mbi fillimin e aplikimeve të studentëve për kredi studentore”

“Mbi fillimin e aplikimeve të studentëve për kredi studentore”

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, ka bërë publik njoftimin për studentët me shtetësi dhe vendbanim në shqipëri, që janë të regjistruar dhe ndjekin studimet në një institucion të arsimit të lartë publik, të aplikojnë për të përfituar nga skema e kreditimit studentor.


Për studentët, të cilët janë të interesuar të aplikojnë për të përfituar nga skema e kredititmit studentor të klikojnë në linkun
:  AkfalFrontend  .

 

Bashkëngjitur dokumentacionin përkatës që studentët duhet  të dorëzojnë fizikisht pranë AKFAL në adresë: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Gjithashtu, për më tepër informacion e gjeni në këtë link: njoftim_publik_per_aplikimin_e_studenteve_per_kredine_studentore.pdf (akfal.gov.al)

Njoftim Publik per aplikimin e studenteve per kredine studentore (sipas RASH)