Për testimin e informatizuar të kandidatëve nga trojet shqiptare në kuadër të pranimit në programin e integruar të studimit “Mjekësi e Përgjithshme” në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

Për testimin e informatizuar të kandidatëve nga trojet shqiptare në kuadër të pranimit në programin e integruar të studimit “Mjekësi e Përgjithshme” në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

Kandidatët nga trojet shqiptare që kanë aplikuar pranë Fakultetit të Mjekësisë në kuadër të pranimit në programin e integruar të studimit “Mjekësi e Përgjithshme” do të zhvillojnë testimin e infromatizuar pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore me adresë Bulevardi “Zhan D’Ark”, nr.23, Tiranë, në datën 18 shtator 2023, ora 12:00.

Për informacion më të detajuar klikoni linqet e mëposhtëm:

http://qsha.gov.al/DPSH/materiale/njoftime/Mjekesi2023/Njoftim_testim_mjekesi_trojet.pdf

http://qsha.gov.al/DPSH/materiale/njoftime/Mjekesi2023/kanditat%C3%ABt_mjek%C3%ABsi_troje.pdf