Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi II-të, viti akademik 2023-2024

Renditja e aplikantëve sipas programeve të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, raundi II-të, viti akademik 2023-2024

Të dashur Maturantë,

Ju falënderojmë për interesin dhe besimin që transmetoni për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, nëpërmjet aplikimit tuaj.

Bashkëngjitur do të gjeni listat e plota paraprake të renditjes së kandidatëve për të ndjekur studimet në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë. Deri tek vija e kuqe janë fituesit e fazës së parë të raundit të dytë, sipas çdo programi studimi.

Në datën 22 shtator fillojnë regjistrimet e kandidatëve fitues, pranë çdo Fakulteti.

 

Klikoni për listat e renditura:

Aplikantët e programit të studimit “Farmaci”, Raundi II, viti akademik 2023-2024

Aplikantët e programit të studimit “Shëndet Publik”, Raundi II, viti akademik 2023-2024

Aplikantët e programit të studimit “Stomatologji”, Raundi II, viti akademik 2023-2024

Aplikantët e programit të studimit “Higjenist Dentar”, Raundi II, viti akademik 2023-2024

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Dentare”, Raundi II, viti akademik 2023-2024

Aplikantët e programit të studimit “Infermieri e Përgjithshme”, Raundi II, viti akademik 2023-2024

Aplikantët e programit të studimit “Mami”, Raundi II, viti akademik 2023-2024

Aplikantët e programit të studimit “Fizioterapi”, Raundi II, viti akademik 2023-2024

Aplikantët e programit të studimit “Logopedi”, Raundi II, viti akademik 2023-2024

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Imazherie”, Raundi II, viti akademik 2023-2024

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Laboratori”, Raundi II, viti akademik 2023-2024