NJOFTIM PËR BURSA PËR TRAJNIME, TË OFRUARA NGA QEVERIA INDIANE, PËR PERIUDHËN 2019-2020

NJOFTIM PËR BURSA PËR TRAJNIME, TË OFRUARA NGA QEVERIA INDIANE, PËR PERIUDHËN 2019-2020

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë njofton se në kuadër të bashkëpunimit teknik dhe ekonomik indian (ITEC), për periudhën 2019-2020, qeveria Indiane ka paraqitur një listë trajnimesh për ngritje kapacitetesh, nga e cila mund të përfitojnë punonjës të sektorit publik, privat, universitetet, dhoma të tregtisë dhe industrisë, etj.

Për më shumë informacione lexoni materialin e mëposhtëm (ku mund të gjeni edhe linkun për aplikim):

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/08/kurse-trajnimi-qeveria-indiane.pdf