RIKUJTESË PËR HAPJEN E THIRRJEVE TË REJA NË PROGRAMIN COST

RIKUJTESË PËR HAPJEN E THIRRJEVE TË REJA NË PROGRAMIN COST

Në vijim të njoftimit, publikuar më 17 korrik 2019 (http://umed.edu.al/hapen-40-thirrje-te-reja-ne-programin-cost/), Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, ri sjell në vëmendje hapjen e thirrjeve në kuadër të programit COST.

Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni, të ngjyrosur me të verdhë, projektet në fushën e mjekësisë:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/08/COST_Actions-Booklet.pdf

Për më shumë informacion lutem klikoni linkun:

https://www.cost.eu