PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UMT ME NR. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 TË DATËS 25.04.2019

PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UMT ME NR. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 TË DATËS 25.04.2019

Për t’u njohur me vendimet e Bordit të Administrimit, ndiqni linqet e mposhtëm:

Vendim nr. 23, datë 25.04.2019 “Për miratimin e shpërndarjes së grantit të bursave dhe fondeve të të ardhurave për UMT, për vitin 2019” (Kliko këtu)

Vendim nr. 24, datë 25.04.2019 “Për miratimin e treguesve të buxhetit për vitin 2019, në UMT” (Kliko këtu)

Vendim nr. 25, datë 25.04.2019 “Për përjashtim nga tarifa dhe përfitimit të bursës së shkollimit për vitin 2018-2019 të studentes së Fakultetit të Mjekësisë, Znj.Eglantina Brahusha” (Kliko këtu)

Vendim nr. 26 datë 25.04.2019 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studim të ciklit të parë, në FSHMT” (Kliko këtu)

Vendim nr. 27, datë 25.04.2019 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në UMT” (Kliko këtu)

Vendim nr. 28, datë 25.04.2019 “Për miratimin e dokumentacionit dhe uljes me 50% të tarifës vjetore të shkollimit të listës prej 39 studentëve të ciklit të dytë, të FSHMT, në UMT” (Kliko këtu)

Vendim nr. 29, datë 25.04.2019 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojne bursë për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në UMT” (Kliko këtu)