Renditja paraprake e aplikantëve për transferim studimesh dhe program të dytë studimi në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, viti akademik 2017-2018

Renditja paraprake e aplikantëve për transferim studimesh dhe program të dytë studimi në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, viti akademik 2017-2018

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, publikon listat paraprake me renditjen e aplikantëve për transferim dhe program të dytë studimi, për vitin akademik 2017-2018.

Në lidhjet e mëposhtme do të gjeni listat sipas fakulteteve:

UNIVERISTETI I MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 05.10.2017