Rreth Kongresit të 4-t të Mjekësisë së Urgjencës dhe Katastrofave të Vendeve të Europës Jug-lindore (SEEEDMC 4) dhe Konferenca e 5-të e Mjekësisë së Urgjencës

Rreth Kongresit të 4-t të Mjekësisë së Urgjencës dhe Katastrofave të Vendeve të Europës Jug-lindore (SEEEDMC 4) dhe Konferenca e 5-të e Mjekësisë së Urgjencës

PROGRAMI SHKENCOR
Tematika e përzgjedhur nga Komiteti Shkencor për sesionet, është si më poshtë:
1. Urgjencat kardio dhe neurovaskulare
2. Vendimarrja në Urgjencë
3. Mjekësia në situata fatkeqësish
4. Urgjencat Pediatrike
5. Urgjencat paraspitalore
6. Reanimimi/menaxhimi rrugëve ajrore
7. Trauma
8. Do të ketë dhe një sesion Round Table mbi Organizimin/Dizenjimin e DU-ve në Vëndet Europës Juglindore

Programin shkencor e gjeni në linkun e mëposhtëm:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kWml7H8oahFzF5tiZp_p5Jdoyp6D-9AMlrcJIia0pn0/edit#gid=0

Do të zhvillohen 4 prekurse
ALS (Advanced Life Support): do të jenë  24 pjesmarrës. Është hera e parë që ky kurs 2 ditor do të zhvillohet në Shqipëri. Regjistrimi i hershëm deri në 24 Mars, është vetëm për pjesmarrësit nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Fee: 150€
Pas kësaj periudhe regjistrimi hapet për të gjithë. Fee: 200€
EM Core Curriculum: do të jenë 24 pjesmarrës. Është kurs një ditor. Përqëndrohet kryesisht në diagnozë diferenciale dhe vendimarrje
Ultrasound Basic: Chair do të jetë Jim Connolly, presidenti i EUSEM ,do të jenë 20 pjesmarrës
Është kurs një ditor, Fee: 150€

Emergency Pediatric care: Do të ketë 30 pjesmarrës, do të zhvillohet në datën 25 Maj nga ora 08:30 deri në 18:00, është një ditor. Fee: 150€
Gala Dinner: Të Shtunën në 27 Maj.

Abstraktet:
Pranimi i abstrakteve fillon në 15 Shkurt dhe përfundon në 7 Maj 2023. Në datën 15 Maj 2023 do të publikohen pergjigjet.
Pesë më të mirët do të fitojnë regjistrim falas në kongresin e EUSEM-it
Aktiviteti do të zhvillohet në gjuhën Shqipe dhe Angleze

Regjistrimet:
Regjistrimet për këtë kongres do të hapen në datë 15 Shkurt 2023. Rregjistrimi i hershëm është deri në datën 10 maj 2023.
Për shqiptarët regjistrimi do të bëhet nëpërmjet  website shumasem.com  ,
Linku i regjistrimit -> http://shumasem.com/register-to-event/

Për gjithë pjestarët e tjerë regjistrimi do të bëhet nëpërmjet EUSEM (Europian Society Of Emergency Medicine) (si për kongresin ashtu edhe për pre-kurset)

Mbrëmja “Gala”
Në datë 27 Maj 2023 do të organizohet një mbrëmje “Gala”. Numri i pjesëmarësve është i kufizuar. Pagesa është 20 euro për person. Për të interesuarit, pagesa do të bëhet pranë sekretarisë së kongresit.