Thirrje pët aplikim në kuadër të projektit EUROAGEISM H2020

Thirrje pët aplikim në kuadër të projektit EUROAGEISM H2020

EUROAGEISM- në kuadër të Programit Horizon 2020 nga Bashkimi Europian , shpall thirrjen për aplikim për Kërkuesit e Rinj Shkencorë në projektin “Inappropriate prescribing and availability of medication safety and medication management services in older patients in Europe”.

EUROAGESIM  është  Konsorciumi i  Universiteteve  më të njohur në shkallë ndërkombëtare, instituteve kërkimore dhe shkencore dhe organizatave joqeveritare në Izrael, Belgjikë, Republikën Çeke, Poloni dhe Vendet e Ulëta.

Për informacion të detajuar dhe për aplikim klikoni linkun e mëposhtëm:

 https://portal.faf.cuni.cz/Research-Overview/Euroageism-project/?lang=en-gb