Udhëzues për Projektet Horizon Europe

Udhëzues për Projektet Horizon Europe

Për ata që janë të interesuar, bashkangjitur gjeni disa udhëzues për t’ju lehtësuar punën në të gjitha thirrjet e MSCA, në kuadër të Projekteve Horizon Europe.
Gjithashtu, për të përshpejtuar procedurat, keni mundësinë të ngarkoni dokumentin e shprehjes së interesit direkt te linku i mëposhtëm: