PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 35, DATË 29.04.2022 DHE NR. 36, 37, 38, 39, 40 DATË 11.05.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 35, DATË 29.04.2022 DHE NR. 36, 37, 38, 39, 40 DATË 11.05.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 35, datë 29.04.2022 “Për miratimin e efekteve financiare të hapjes së programeve të përbashkëta në Fakultetin e Mjekësisë Dentare të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë me Universitetin e Chietit-Pescara, Itali”

Vendimi nr.36, datë 11.05.2022 Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

Vendimi nr.37, datë 11.05.2022 “Për miratimin e listës së një studenti, që përfiton bursë sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, që studion në një program studimi të ciklit të parë,  në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr.38, datë 11.05.2022 “Për miratimin e përjashtimit nga tarifa e shkollimit sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, për studenten Ronilda Tafa, që studion në një program studimi të ciklit të parë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr.39, datë 11.05.2022 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë reduktim nga tarifa e shkollimit  sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr.40, datë 11.05.2022 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë reduktim nga tarifa e shkollimit  sipas kriterit ekonomik, për vitin akademik 2021-2022, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”