Uncategorized

Programi i Transparencës . Hyrje

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit ” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik  (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës  (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”) AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë […]

By admin | Uncategorized
DETAIL

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga UMT

Njoftime të ndryshme Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil Raporte Publikime Statistika Projekte Bashkepunime etj Shënim: UMT vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh

By admin | Uncategorized
DETAIL

Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga UMT

Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga UMT Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/ subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim Procedura e ankimimit Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për UMT që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/portali Pyet Shtetin i përditsuar me kërkesat dhe përgjigjet)

By admin | Uncategorized
DETAIL

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve i përditsuar (sipas modelit të regjisrimit të miratuar nga Komisioneri)

By admin | Uncategorized
DETAIL
Page 5 of 11« First...34567...10...Last »