Uncategorized

 TË DHËNAT PËR ARSIMIN, KUALIFIKIMIN DHE PAGAT E FUNKSIONARËVE TË CILËT SIPAS LIGJIT KANË DETYRIMIN PËR DEKLARIMIN E PASURISË NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË. Mbështetur në ligjin nr. 9049, datë 10.4 2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të nëpunësve publik” i ndryshuar, si dhe në ligjin nr. […]

By admin | Uncategorized
DETAIL

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik

Regjister Realizimi Viti 2019 Regjister Realizimi Viti 2020 Regjistri i realizimeve per vitin 2021 UMT Regjistri i realizimeve per vitin 2022 UMT

By admin | Uncategorized
DETAIL

Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik

Regjister Parashikimi Viti 2019 Regjister Parashikimi Viti 2020 Regjistri i parashikimeve per vitin 2021 UMT Regjistri i parashikimeve per vitin 2022 UMT

By admin | Uncategorized
DETAIL

AKTE NËNLIGJORE

Udhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 293 dt. 29. 9. 2020 Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 1, dt 14.1.2020, i ndryshuar Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 6, dt 04.3.2020 Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 14, dt 27.5.2019 Udhëzim i Ministrisë […]

By admin | Uncategorized
DETAIL
Page 3 of 1112345...10...Last »