Uncategorized

Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik

Regjister Parashikimi Viti 2019 Regjister Parashikimi Viti 2020 Regjistri i parashikimeve per vitin 2021 UMT Regjistri i parashikimeve per vitin 2022 UMT

By admin | Uncategorized
DETAIL

AKTE NËNLIGJORE

Udhër i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 293 dt. 29. 9. 2020 Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 1, dt 14.1.2020, i ndryshuar Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 6, dt 04.3.2020 Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 14, dt 27.5.2019 Udhëzim i Ministrisë […]

By admin | Uncategorized
DETAIL

LEGJISLACIONI KOMBËTAR

Kushtetuta e Republikës së Shipërisë Ligji nr. 80 datë 2015, Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH

By admin | Uncategorized
DETAIL

LEGJISLACIONI NDËRKOMBËTAR

Konventa kundër diskriminimit në edukim, Unesco, Paris 1960 Konventa për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë në Europë, Lisbonë 1997

By admin | Uncategorized
DETAIL
Page 4 of 12« First...23456...10...Last »