Disertacion i ARMAND ALUSHI – FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

Disertacion i ARMAND ALUSHI – FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

        TEMA: “PATOLOGJIA E MUNGESËS TOTALE
TË DHËMBËVE DHE TRAJTIMI I SAJ
ME METODAT BASHKËKOHORE”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

                                                                                                                                      Specialiteti: Ortopedi Stomatologjike                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                               Kandidati:

                                                                                                          Prof. Asoc. EDIT XHAJANKA                    ARMAND ALUSHI

                                                                                       

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/03/Desertacion-Armand-Alushi.pdf