Disertacion i Elvira Baze- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i Elvira Baze- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

TEMA: “PREVALENCA E MBIPESHËS DHE OBEZITETIT TEK FËMIJËT 7-8 VJEÇARË TË QYTETIT TË TIRANËS. NDIKIMI I FAKTORËVE TË BRENDSHËM DHE TË JASHTËM NË SHTIMIN E SAJ”

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

 Prof. Dr. Thanas Furrera                                     Elvira Baze

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/07/Tema-e-plote-e-doktoratures-Elvira-Baze-2016.pdf