Disertacion i Lindita Ajazaj-Berisha – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i Lindita Ajazaj-Berisha – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: “ASPEKTET EPIDEMIKE E KLINIKE TË ETHEVE 

HEMORRAGJIKE KONGO-KRIME NË KOSOVË 2006-2011

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

                    Prof. Dr. Dhimitër Kraja                                           Lindita Ajazaj-Berisha

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Lindita Ajazaj-Berisha duke klikuar në këtë link.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *