HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR SEMESTRIN E PARË TË VITIT AKADEMIK 2021-2022 NË KOLEGJIN E SHKENCAVE TË APLIKUARA “LAVOSLAV RUZICK” NË VUKOVAR KROACI

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR SEMESTRIN E PARË TË VITIT AKADEMIK 2021-2022 NË KOLEGJIN E SHKENCAVE TË APLIKUARA “LAVOSLAV RUZICK” NË VUKOVAR KROACI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Kolegjin e Shkencave të Aplikuara  “ LAVOSLAV RUZICK’  në Vukovar Kroaci, për  semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

 

Mobiliteti përfshin:

Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie ( 1 bursë) ne profilin e Fizioterapisë dhe Rehabilitimit.

Kohëzgjatja e mobilitetit:

5 ditë + 2 ditë udhëtim

 

Bursa përfshin:

Kompensimin ditor (180 EURO në ditë për stafin)

Koston e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës). Për të përcaktuar distancën, klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Për t’u njohur me kalendarin akademik dhe katalogun e programeve të studimit që ofron Kolegji  i Shkencave të Aplikuara  “ LAVOSLAV RUZICK’  në Vukovar Kroaci, klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://www.vevu.hr/

Dokumentet që duhet të dorëzohen:

  1. Curriculum Vitae në gjuhën Angleze;
  2. Fotokopje e pasaportës;
  3. Lista e publikimeve në gjuhën Angleze;
  4. Letër motivimi në gjuhën Angleze;
  5. Vërtetim punësimi (i përkthyer dhe i noterizuar në gjuhën Angleze);
  6. Certifikata që vërteton njohuritë e gjuhës Angleze në nivelin B2, e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën Angleze;
  7. Vërtetim nga Dekani i Fakultetit që lejon shkëputjen nga puna për të kryer mobilitetin.

 

Plani i mobilitetit në gjuhën angleze.

Për të shkarkuar formatin e planit të mobilitetit klikoni në adresën:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/09/Plani-i-mobilitetit-stafi-akademik.docx

Afati për aplikim: 17.09.2021

Dokumentet duhen dorëzuar në zyrën e protokollit në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë si edhe të skanuara në adresën. international.office@umed.edu.al

Dokumentacioni i dorëzuar në zyrën e protokollit, duhet të shoqërohet me formularin e aplikimit, I cili përmban të dhënat për çdo aplikant dhe duhet të firmoset nga ky i fundit. Për të shkarkuar formularin klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/09/Erasmusmobility-application-template-ACADEMIC-STAFF.docx

Universiteti i Mjekësisë ju uron suksese në aplikimin tuaj!